SZAŁ CENOWY, czyli LIVE SHOPPING

Opcja umożliwia stworzenie elementu z produktem, którego cena zmniejsza się w ustalonych odstępach czasu. Komponent wyświetla się na stronie głównej sklepu.

Konfiguracja dostępna jest w zakładce WYGLĄD SKLEPU > STRONA GŁÓWNA > DODAJ (przycisk) > SZAŁ CENOWY (wybór z listy)

Konfiguracja umożliwia ustawienie:

  • odstępu czasowego (min : sek) po upływie którego będzie zmieniana cena produktu
  • kwotę, o jaką będzie pomniejszana cena po upływie w/w czasu
  • możliwość zakończenia promocji, gdy cena produktu osiągnie określony pułap,
  • możliwość wyświetlania informacji dla Klienta o zasadach promocji (Jak to działa)
  • możliwość zapisania się Klienta na alert cenowy. Informacja o osiągnięciu określonej ceny wysyłana jest do Klienta na podany przez niego adres e-mail.
  • możliwość edycji tekstu na przyciskach typu: „Do koszyka”, „Poinformuj mnie” oraz „Jak to działa”.