ANIMOWANA LISTA PRODUCENTÓW NA STRONIE GŁÓWEJ SKLEPU

Dodana została opcja umożliwiająca stworzenie elementu zawierającego logo producentów, wyświetlane, jako animacja na stronie głównej sklepu.

Opcja dostępna jest w zakładce: WYGLĄD SKLEPU > STRONA GŁÓWNA > DODAJ (przycisk) > PROUCENCI (wybór z listy)

Wybranych producentów można dowolnie posortować za pomocą opcji „złap-przenieść-upuść

System wyświetli tylko tych producentów, do których wcześniej dodano element graficzny w zakładce PRODUKTY I KATEGORIE > PRODUCENCI > EDYCJA