W zakładce PRODUKTY I KATEGORIE > EKSPORT > DODAJ >EKSPORT DLA KLIENTÓW dodana została opcja umożliwiająca eksport danych Klientów do pliku CSV.

Opcja umożliwia automatyczny, cykliczny eksport Klientów z uwzględnieniem:

  • grup Klientów
  • subskrybentów newslettera

Ze względu na bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy prawa, nie jest możliwe eksportowanie haseł Klientów.