Okazuje się, że przebywanie na „bezrobociu” może mieć pozytywne aspekty. Duży procent osób zarejestrowanych w polskich Powiatowych Urzędach Pracy ma prawo ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego. Formularz wniosku zdobędziecie Państwo w  PUP do którego przynależycie, zgodnie z miejscem zameldowania.


Bezzwrotną pożyczkę mogą otrzymać:

•  osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (w zależności od danego urzędu, wymagany czas od momentu rejestracji jest różny i waha się od 0 do 3 miesięcy)

•  osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12stu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

•  studenci studiów zaocznych

•  zarejestrowani bezrobotni, którzy w ciągu ostatnich 12stu miesięcy nie odmówili, bez podania stosownego uzasadnienia, propozycji pracy, stażu, szkolenia lub innych robót oferowanych przez dany PUP

•  osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymały innych form dofinansowania lub pożyczki na działalność gospodarcza lub rolną (np. z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych)

•  osoby, które w okresie dwóch lat nie zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu


Państwa wniosek zostaje rozpatrzony w terminie od 1 do 3 miesięcy od jego złożenia, w zależności od sprawności działania danego Urzędu Pracy. W wypadku pozytywnego wyniku zawarcie umowy następuje w przeciągu kolejnych kilku dni. Gotówka, w wysokości od 400% do 600% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od aktualnych zarobków suma ta może się wahać w granicach od 13 do 20 tys. złotych) zazwyczaj wpływa na konto wnioskującego w ciągu kolejnego tygodnia. Uspokajamy jednak wszystkich zainteresowanych – znakomita większość przypadków wskazuje na to, że proces ten zajmuje około 1,5 miesiąca.


O czym jeszcze powinien pamiętać potencjalny Beneficjent? Wniosek musi być starannie przemyślany i poprawnie wypełniony. Należy również przygotować się do rozmowy z doradcą zawodowym PUP. Co więcej, warto zadeklarować chociażby symboliczny wkład własny, gdyż może to świadczyć o Państwa zaangażowaniu i wierze w sukces danego przedsięwzięcia, np. e-sklepu.


Regulaminy oraz warunki przyznawania dotacji mogą się różnić w zależności od regionu Polski, zatem zachęcamy by niezwłocznie zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Pracy, uzyskać szczegółowe informacje, złożyć wniosek i ...cierpliwie czekać! Trzymamy kciuki!