WebAPI przygotowane przez RedCart.pl jest kompleksowym narzędziem, pozwalającym wykonać dowolną aplikację zewnętrzną współpracującą z oprogramowanie sklepu RedCart. Takie rozwiązania sprawia, że Twój programista lub dowolna firma zewnętrzna może stworzyć dodatkowy program, pozwalający na wymianę informacji pomiędzy sklepem internetowym a aplikacją zewnętrzną. Przygotowane aplikacje mogą mieć rozmaite zastosowanie, począwszy od automatyzacji procesów związanych z realizacją zamówień, poprzez połączenie z programami magazynowo-księgowymi, aż po integracje z dowolnymi serwisami zewnętrznymi.


Udostępnienie WebAPI oznacza możliwość dowolnego rozbudowania sklepu o indywidualną funkcjonalność i rozwijania go według własny potrzeb. Odtąd możesz prowadzić sklep internetowy bez ograniczeń.


Dostęp do WebAPI jest płatny zgodnie z aktualnym cennikiem RedCart. Szczegółowa dokumentacja WebAPI znajduje się pod adresem http://redcart.pl/doc/redcart.pl_dokumentacja_api.pdf