Informujemy, że zmianie uległ moduł eksportu zamówień do firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem usługi Webservice. Dotychczas możliwy był zbiorczy eksport większej ilości zamówień do DPD, jednakże protokół odbioru paczek należało pobrać dla każdej wygenerowanej przesyłki osobno.


Wprowadzone w dniu dzisiejszym zmiany umożliwiają pobranie jednego protokołu przekazania paczek dla wszystkich wyeksportowanych zamówień.

Przykładowo, eksportując do firmy kurierskiej DPD 10 zamówień jednocześnie, system otrzyma 10 numerów nadań do każdej z paczek osobno oraz dodatkowo 1 numer, dzięki któremu możliwe będzie pobranie zbiorczego protokołu dla tychże 10 paczek.


Zmianom uległ również sposób wyświetlania danych na filtrze zamówień. Tekst "Pobierz protokół nadania" został zastąpiony wartościami - "nr zbioru / numer paczki" - przykładowo 134169 / 0017268801495A. Kliknięcie w numer zbioru spowoduje pobranie protokołu, zaś numeru listu przewozowego - etykiety dla paczki. Wszelkie dokumenty generowane są w oparciu o aktualne wytyczne firmy DPD.


Integracja z firmą kurierską DPD dostępna jest bezpłatnie w ofercie sklepów internetowych RedCart.pl od wielu miesięcy. Dbając o odpowiedni poziom świadczonych usług, jak i również mając na uwadze dostarczanie rozwiązań usprawniających pracę ze sklepem internetowym, stale aktualizujemy i rozwijamy dostępne narzędzia.