W module PRODUKTY dodane zostały 4 dodatkowe polecenia, ułatwiające masowe operacje na produktach:


- Zwiększ cenę zakupu produktu o kwotę
- Zwiększ cenę zakupu produktu o procent
- Zmniejsz cenę zakupu produktu o kwotę
- Zmniejsz cenę zakupu produktu o procent


Nowe rozwiązanie jest bardzo wygodnym narzędziem w przypadku Sprzedawców, którzy korzystają z opcji Cena zakupu.

Operacje masowe dostępne są na liście poleceń w module PRODUKTY I KATEGORIE - PRODUKTY