Dotychczasowy sposób generowania klucza WebAPI Allegro zastąpiony zostanie nowym, niewymagającym kontaktu z Allegro. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, który znajdzie się w zakładce Moje Allegro > WebAPI.

Jednocześnie zniesione zostanie ograniczenie czasowe ważności klucza - aktywne klucze WebAPI lub wygenerowane od 7 sierpnia będą ważne bezterminowo.


Szczegółowe informacje w komunikacie Allegro:


W przyszły czwartek (9 sierpnia), wprowadzimy dwie dość istotne zmiany w obsłudze generowania oraz przedłużania ważności kluczy dostępowych do usługi Allegro WebAPI:

  1. Udostępnimy możliwość własnoręcznego wygenerowania sobie klucza przez każdego użytkownika Allegro (prawie każdego: użytkownicy kont bez pełnej aktywacji, posiadacze kont Junior, właściciele kont zarejestrowanych na zagranicznych odpowiednikach Allegro oraz Ci z nałożoną na konto blokadą, nie będą mieli takiej możliwości). Klucz wygenerować będzie można z poziomu zakładki WebAPI w Moim Allegro (oczywiście, jeżeli już go się nie posiada), po uprzednim wypełnieniu krótkiego formularza (na który składała się będzie prośba o wskazanie charakterystyki przyszłego posiadacza klucza, krótki opis planów na jego wykorzystywanie oraz informacja o akceptacji postanowień Regulaminu usługi).


  2. Tym samym, obecna ścieżka generowania kluczy (formularz kontaktowy), dezaktualizuje się. Jedyną opcją na wygenerowania klucza WebAPI na Allegro pozostanie spełnienie warunków i własnoręczne wygenerowanie sobie klucza do usługi.

  3. Zniesiemy termin "data ważności" dla każdego aktywnego klucza wygenerowanego w Polsce. W tym momencie, każdy klucz generowany jest na okres jednego roku po którym należy zgłosić się do Allegro z prośbą o przedłużenie jego ważności o kolejny rok. Za kilka dni każdy posiadacz aktywnego klucza oraz każdy użytkownik ze świeżo wygenerowanym kluczem, nie będzie się musiał martwić o jego ważność oraz pamiętać o kontakcie z serwisem w celu jej przedłużenia - ważność jego klucza nigdy nie wygaśnie.


  4. Raz wygenerowany użytkownikowi klucz dostępowy do usługi zostanie aktywny tak długo, jak długo użytkownik wykorzystywał będzie usługę zgodnie z zapisami jej Regulaminu.


Obie powyższe zmiany wdrożone zostaną we wskazanym terminie wyłącznie w Polsce. W terminie późniejszym, analogiczne zmiany wykonane zostaną także dla użytkowników serwisu Aukro.cz oraz kluczy wygenerowanych w tym kraju.