Podczas ostatniej aktualizacji oprogramowania RedCart, rozbudowany został moduł obsługi stron producentów. Nową funkcjonalnością jest opcja SEO, która pozwala definiować własne treści meta: tytuł strony, opis strony oraz słowa kluczowe.


Dodatkowo dodana została także możliwość definiowania własnego adresu URL dla strony producenta.


Podobnie jak przy pozostałych obszarach sklepu, również w przypadku tego modułu podanie własnego linka nie jest konieczne.

W przypadku jego braku, link zachowuje stary format. W przypadku, gdy adres URL zostanie zdefiniowany, po wejściu na stary link następuje przekierowanie 301.


Wprowadzone zmiany obrazuje poniższy przykład:

Adres internetowy www.demo.redcart.pl/panasonic wyświetla listę produktów producenta Panasonic. Strona zawiera zdefiniowany tytuł "Produkty producenta Panasonic" oraz opis "Opis strony dla producenta Panasonic".


Przy próbie wyświetlenia starego linku w formacie www.demo.redcart.pl/s/0/1/0/0/0/0/0/0/0/0/Panasonic/0/0/0/0/Panasonic.html Klient zostanie przeniesiony na nową stronę (wykorzystanie przekierowania 301).


System przyjaznych linków jest skutecznym narzędziem wspomagącym proces pozycjonowania sklepu internetowego. Dodatkowo istnieje cały szereg zalet wynikających ze stosowania takiego rozwiązania w sklepie internetowym. Z jednej strony krótki adres jest łatwiejszy do zapamiętania przez Klienta oraz w sposób jasny wskazuje na treść strony, do której kieruje. Z drugiej zaś strony stosowanie przyjaznych linków pozwala na definiowanie słów kluczowych, na pozycjonowaniu których najbardziej nam zależy.


Wspomaganie procesu pozycjonowania sklepu internetowego działającego w oparciu o oprogramowanie RedCart.pl nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wszystkie narzędzia i opcje konfiguracyjne dostępne są z poziomu Panelu administracyjnego sklepu.