Dodanie informacji o używaniu plików cookies przez nasz sklep to jeden z obowiązków sprzedawcy internerowego, który wymusza ustawa o ochronie danych osobowych.



Aby dodać treść polityki cookies należy wejść w zakładkę: wygląd sklepu -> strony informacyjne -> dodaj. Następnie należy nadać nazwę strony, skonfigurować miejsce w którym treść informacji będzie dostępna: box "Informacje", mapa strony i stopka sklepu (której ustawienie zalecamy). W kolejnym kroku w zakładce „treść na stronie”, należy umieścić treść na temat polityki cookies. Jeśli jest to plik PDF można go załadować w formie linku URL obrazka przy użyciu ikony edytora "wstaw/edytuj obraz".

Ostatni etap konfiguracji należy dokonać w zakładce ustawienia -> podstawowe ustawienia > zarządzanie sklepem, gdzie na dole strony należy zaznaczyć opcję "Wyświetlaj informację o cookies w stopce" oraz w polu, które pojawi się poniżej należy wkleić "adres URL do informacji o cookies".


Informację o polityce cookies można zamieścić również za pomocą paska informacyjnego, który będzie się wyświetlał osobom odwiedzającym e-sklep, na dole bądź górze strony. Pasek można dodać w zakładce
wygląd sklepu -> paski informacyjne -> dodaj pasek. Następnie nadajemy mu tytuł, tekst służący do zamknięcia paska, ustalamy kategorie w których tekst informacyjny będzie się wyświetlał oraz edytujemy kolor tła paska. Następnie wpisujemy wyświetlaną treść i zapisujemy.


Przykładowa treść polityki cookies dostępna jest na końcu artykułu:

http://redcart.pl/blog/aktualnosci/292/informacje-na-temat-wykorzystywania-plikow-cookies.html