Dla wszystkich sklepów w RedCart dodana została opcja umożliwiająca ustawienie dostępu do sklepu w trybie prywatnym. Oznacza to, że osoby nieposiadające loginu i hasła nie będą mogły przeglądać zawartości sklepu. Funkcja jest bardzo przydatna np. przy wdrażaniu szaty graficznej.

KROK 1. Aby włączyć sklep w TRYBIE PRYWATNYM należy go aktywować w zakładce USTAWIENIA > USTAWIENIA PODSTAWOWE - ZARZĄDZANIE SKLEPEM > TRYB PRYWATNY + Login + Hasło.
KROK 2. Po wejściu na sklep pojawi się monit logowania. Sklep będzie dostępny tylko po wpisaniu prawidłowych danych autoryzacyjnych.

Oprócz tego, zmiany zostały wprowadzone w konfiguracji Poczty Polskiej. Dodana została opcja umożliwiająca eksport zamówień do Poczty Polskiej za pomocą wygenerowanego pliku XML. Jest to alternatywna metoda generowania listów przewozowych dla kuriera POCZTA POLSKA.
KROK 1. Aby aktywować opcję należy przejść do zakładki  KLIENCI I ZAMÓWIENIA > KURIERZY > POCZTA POLSKA EN XML > Uzupełnić dane umowy i karty umowy
KROK 2. Następnie przy eksporcie zamówień do kuriera należy wybrać opcję POCZTA POLSKA EN XML.

Nowa opcja dostępna jest w Menadżerze Paczek oraz w zakładce KLIENCI I ZAMÓWIENIA > ZAMÓWIENIA