Dla naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość jednokierunkowej integracji w serwisie aukcyjnym Allegro.

Dotychczasowa opcja dwukierunkowej integracji na platformie RedCart pozwalała na wystawianie oraz odbieranie zamówień z serwisu Allegro wprost do sklepu. Jej przełączenie uniemożliwa dotychczasowe pobieranie informacji na temat produktów obecnie wystawionych na aukcjach.

Integracja jednokierunkowa natomiast umożliwia jedynie wystawianie aukcji z poziomu panelu administracyjnego sklepu. 

Aby wybrać sposób integracji z serwisem Allegro, należy wejść w zakładkę MARKETING -> ALLEGRO -> KONFIGURACJA. Wybraną opcję integracji należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.


Opcja wyboru integracji z Allegro

UWAGA! Przełączenie integracji z dwukierunkowej na jednokierunkową podczas obecnie trwających aukcji powoduje utratę wykonania między innymi takich czynności jak: autowznawianie aukcji, wystawianie komentarzy, a także pobierania danych do systemu sklepu.


Serwis aukcyjny allegro

Jak wystawić aukcję na Allegro?