Każdy dzień to nowe wyzwania dla naszego działu zajmującego się rozwojem oprogramowania. Codziennie pracujemy nad udoskonalaniem sklepów, aby w ten sposób dostarczać rozwiązania spełniające najbardziej wyszukane wymagania naszych Klientów. Dzięki temu codziennie udoskonalanych jest kilkadziesiąt komponentów i powstaje kilka nowych opcji wpływających na komfort pracy ze sklepem internetowym. Poniżej prezentujemy listę wybranych opcji, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w sklepach RedCart

Istotna modyfikacja statusów zamówień
Opcja statusów zamówień rozbudowana została o nową funkcjonalność. W zakładce KLIENCI I ZAMÓWIENIA - STATUSY ZAMÓWIEŃ pojawiły się dwa nowe, bardzo przydatne narzędzia. Aby z nich skorzystać, należy uruchomić tryb edycyjny dowolnego statusu.

Pierwsza z funkcji to "Przypisz akcję do tego statusu:". Po jej zaznaczeniu pojawia się pole z dodatkową informacją "Wykonaj akcję na zamówieniach po ustawieniu tego statusu: Zwróć produkty do magazynu". Taka konfiguracja spowoduje następujące działanie systemu: w momencie, gdy przy dowolnym zamówieniu ustawiony zostanie status, w którym dokonano ustawienia, stan magazynowy produktu lub produktów przypisanych do zamówienia, zostanie zaktualizowany o ilość zamówionych przez Klienta sztuk. Inaczej mówiąc wszystkie produkty z danego zamówienia zwrócone zostaną do magazynu. Opcja ta jest bardzo pomocna np. w sytuacjach, gdy Klient rezygnuje za zamówienia. System automatycznie zmieni stany magazynowe produktów, nie będzie już potrzeby wprowadzania zmian ręcznie do każdego z produktów.

Druga opcja to "Przenieś zamówienia do archiwum:". Ustawienie tej funkcji spowoduje, że wszystkie zamówienia oznaczone danym statusem trafią do archiwum i będzie można je ukryć na liście zamówień. Po zaznaczeniu w zakładce KLIENCI I ZAMÓWIENIA - ZAMÓWIENIA należy kliknąć na przycisk UKRYJ ARCHIWUM. Dzięki temu będziemy mogli pracować tylko na aktualnych zamówieniach, które obecnie realizujemy. W każdej chwili możemy powrócić do archiwalnym zamówień, w tym celu należy kliknąć na przycisk POKAŻ ARCHIWUM.

Powyższa funkcjonalność niedostępna jest przy statusie "Przyjęto zamówienie", który jest statusem systemowym.


Konfiguracja wydruku zamówienia
W zakładce USTAWIENIA - DRUKI pojawiły się dwie nowe opcje:
Pokazuj ostatni status zamówienia na drukach zamówień:
Pokazuj numer produktu (model) na drukach zamówień:

W przypadku zaznaczenia opcji, na wydrukach zamówień pojawią się dodatkowe informacje. Wprowadzone ustawienia mają na celu usprawnienie procesu realizacji zamówień.


Dostosowanie logotypu w sklepie
Wszystkie bezpłatne szablony graficzne sklepu wzbogacone zostały o nową funkcjonalność, umożliwiającą ustalenie dowolnej szerokości i wysokości logotypu. Dodatkowo można ustalić pozycję wyświetlania logo, określając odległość od górnej i lewej krawędzi. Opcja dostępna jest w zakładce WYGLĄD SKLEPU - SZABLONY - KONFIGURACJA GRAFIKI I LOGO


Domyślne sortowanie produktów w sklepie internetowym
Kolejnym udogodnieniem jest możliwość ustalania kolejności wyświetlania produktów, prezentowanych na liście produktów.W ustawieniach (USTAWIENIA - PODSTAWOWE USTAWIENIA - WYŚWIETLANIE PRODUKTÓW) przy pozycji Domyślne sortowanie listy produktów: można zaznaczyć opcję "domyślnie (wg kolejności produktów). Ustawienie spowoduje, że w sklepie na liście produktów kolejność wyświetlania będzie identyczna, jak ustawiona w Panelu Administracyjnym w zakładce PRODUKTY. Dzięki temu np. atrakcyjne produkty możemy prezentować na pierwszych pozycjach. Można również dowolnie grupować produkty, np. cechy produktów w obrębie tego samego asortymentu.


Dostosowanie bezpłatnych szat graficznych do wersji 2.0
Wszystkie bezpłatne szaty graficzne z zakresu s9 - s33 dostosowane zostały do wersji 2.0. Zapraszamy do korzystania z pełnej funkcjonalności nowej wersji oprogramowania.