Oprogramowanie sklepów internetowych RedCart rozbudowane zostało o dodatkową funkcjonalność. Przesyłka Biznesowa Odbiór w Punkcie to nowa forma dostarczanie paczek oferowana przez Pocztę Polską. Klient decydujący się na tę formę przesyłki, wybiera urząd pocztowy najbliższy miejsca zamieszkania, w którym odbierze paczkę. Poczta Polska prześle do Państwa Klienta SMS z wiadomością o możliwości odebrania przesyłki.

Usługa Przesyłka Biznesowa Odbiór w Punkcie polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru.


W ramach usługi mogą być nadawane następujące rodzaje przesyłek:

  • "przesyłka standard", która polega na przyjęciu i przemieszczeniu oraz wydaniu przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru,
  • "przesyłka pobranie", która polega na przyjęciu i przemieszczeniu oraz wydaniu przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekazaniu jej na adres albo rachunek bankowy wskazany przez nadawcę.

Usługa realizowana jest w terminie deklarowanym D+3 (gdzie D oznacza dzień nadania przesyłki, 3 oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia pierwszego powiadomienia adresata o możliwości odbioru przesyłki, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).


Dla przesyłek ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej.