Funkcjonalność mapowania kategorii, dostępna w module integracyjnym (MARKETING - INTEGRACJE), została rozszerzona o możliwość łączenia kategorii na każdym jej poziomie.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia konfigurację i znacząco skraca czas uruchomienia integracji z wybraną hurtownią.


Wcześniejsze rozwiązanie pozwalało na mapowanie kategorii znajdującej się na ostatnim poziomie drzewa kategorii. Obecnie można połączyć kategorię na każdym poziomie drzewa.


W przypadku, gdy kategoria posiada dodatkowe poziomy (podkategorie), wówczas na drzewie kategorii wyświetlana jest podwójnie. Pierwsza opcja (wyświetlana w formie ikonki folderu) daje możliwość rozwinięcia drzewa i przypisania dowolnej kategori. Druga opcja (wyświetlana w formie ikonki pliku) daje możliwość przypisania całej gałęzi drzewa, wraz ze wszystkimi podkategoriami.


Nowy sposób mapowania kategorii dostępny jest przy każdej aktywnej integracji z hurtownią, pod warunkiem, że hurtownia posiada drzewo składające się z kategorii i podkategorii. W przypadku hurtowni, które przekazują jedynie jeden poziom kategorii, funkcjonalność przypisywania pozostaje bez zmian.