Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa mające istotny wpływ na ochronę danych osobowych, w tym także mające zastosowanie w odniesieniu do sklepów internetowych.


Zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wprowadziła je wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371). Porównanie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z ich obecnym brzmieniem po nowelizacji prezentujemy w formie tabelki.


Ponadto z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczą informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile – dla konkretnego stanu faktycznego – będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców będą musieli wypełnić wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych.


Należy mieć również na uwadze wyjątki od ww. obowiązków, ustanowione mocą stosownych przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z konsultantem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. (22) 860 70 70.

Dzwoniąc pod w/w numer można uzyskać informacje dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych.


Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych znaleźć można również bezpośrednio na stronach internetowych GIODO, m.in. pod adresem www.giodo.gov.pl/148/